Servier Polska korzysta z plików cookie. Zablokuj cookies lub po prostu kontynuuj. [ X ]
 
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych firmy Servier prosimy o przekazanie zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub skorzystanie z formularza Zgłoszenia Działań Niepożądanych na naszej stronie internetowej. (formularz zgłoszenia działań niepożądanych na servier.pl http://www.servier.pl/content/zgloszenie-podejrzenia-dzialania-niepozadanego. Informacja o produktach leczniczych.
© Copyright Servier 2020
Aby wyświetlić stronę proszę obrócić urządzenie.